Sitesmid.nl, gevestigd aan Beetsterdyk 10
8495NC Aldeboarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://sitesmid.nl/ Beetsterdyk 10
8495NC Aldeboarn +31683133447

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Sitesmid.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Inlog gegevens van tools die klanten gebruiken en waar wij voor de juiste dienstverlening toegang tot moeten hebben

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sitesmid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Sitesmid.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Sitesmid.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Sitesmid.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sitesmid.nl neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sitesmid.nl) tussen zit. Sitesmid.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Activecampaign
Wij willen onze (potentiele) klanten niet lastig vallen met mails/ onderwerpen waar zij geen behoefte aan hebben. Onze kernwaarde is dat we mensen écht willen helpen. Op basis van het gedrag van deze mensen wordt bepaald of en welke mail verzonden wordt. Het is hiebij mogelijk dat mails worden gemist die door deze persoon wel interessant gevonden worden. We hebben veel persoonlijk contact met klanten. Mocht zoiets aan de orde zijn, dan leggen we graag deze informatie voor op plaatsen we je graag op de juiste lijst zodat je de informatie waar je intresse hebt alsnog ontvangt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Sitesmid.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam > Zolang iemand ingeschreven staat in onze email marketing database en voor klanten zolang we een administratie verplichting hebben
– Geslacht > voor klanten zolang we een administratie verplichting hebben
– Adresgegevens > voor klanten zolang we een administratie verplichting hebben
– Telefoonnummer > voor klanten zolang we een administratie verplichting hebben voor leads die hebben aangegeven gebeld te willen worden bewaren we het telefoonnummer zolang dat het nog van belang kan zijn in het proces. Dus bij een negatieve afsluiting (wordt geen klant) zal het telefoonnummer verwijderd worden.
– E-mailadres > Zolang iemand ingeschreven staat in onze email marketing database en voor klanten zolang we een administratie verplichting hebben. Voor mensen die een email adres via de chat functie hebben achtergelaten wordt die bewaard zolang het van belang kan zijn in de gesprekken (support) die gevoerd wordt. 
– IP-adres > Dit wordt gebruikt om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dit geld alleen voor klanten. Er wordt bij een website bezoek op basis van ip adres gekeken of er een bedrijf aan gekoppeld zit. Deze bedrijfsgegevens worden zichtbaar voor eventuele marketingdoeleinden en blijven bewaard totdat het resultaat negatief is (wordt geen klant).
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > Deze gegevens worden opgebouwd om een betere comunicatie te hebben met onze (potentiele) klanten. Het is frustrerend en niet klantvriendelijk als elk contactmoment weer bij 0 begint. We houden het gedrag bij om zo de juiste vervolg acties te kunnen zetten. Deze data blijven bewaard totdat het resultaat negatief is (wordt geen klant) of zolang we een administratie verplichting hebben.
– Locatiegegevens > Dit wordt gebruikt om de veiligheid te kunnen waarborgen voor klanten. Dit moet gebruik van niet bevoegde personen aan afgenomen tools/ software voorkomen. Deze gegevens worden opgeslagen zolang iemand klant blijft.  
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > We volgen leads en klanten zolang ze deze status hebben. De reden hiervan is dat we onze dienstverlening zo goed mogelijk willen aansluiten op de behoetes van deze mensen. 
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > We gebruiken de advertentienetwerken van o.a. Google en Facebook. Deze gegevens worden niet langer dan een kwartaal bewaard bij deze netwerken. Wij willen alleen de doelgroep bereiken die we écht kunnen helpen. Om dat doel te kunnen dienen is deze data nodig. 
– Internetbrowser en apparaat type > voor veiligheids doelstellingen en probleem oplosingen. Deze gegevens zijn standaard zichtbaar. Dit wordt namelijk meegestuurd met een website bezoek. Als iemand geen contact meer heeft met ons bedrijf, dan worden deze gegevens ook verwijderd. Problemen kunnen namelijk specifiek zijn voor 1 soort browser of apparaat. Deze data is nodig om mensen hier goed in te adviseren/ ondersteunen. 
– Bankrekeningnummer > Alleen voor klanten zolang we een administratie verplichting hebben
– Inlog gegevens van tools die klanten gebruiken en waar wij voor de juiste dienstverlening toegang tot moeten hebben > Deze gegevens worden nooit bewaard tenzij het duidelijk is dat we regelmatig toegang nodig hebben tot deze tool om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De klant heeft deze gegevens altijd zelf aan ons overgedragen, een account/ tool bij ons aangevraagd of een account/ tool naar ons toe verhuist. Dit is altijd een bewuste keuze van de klant geweest. Na opzegging en overdraging worden deze gegevens direct verwijderd.  

Delen van persoonsgegevens met derden:

Sitesmid.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sitesmid.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sitesmid.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sitesmid.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar na laatste bezoek

Cookie: Hotjar
Naam: __hstc
Functie: Analytische cookie die je gebruik van de website annoniem meet. We willen de juiste content op het juiste moment op de juiste plaats laten zien. Deze cookie helpt daarbij. 
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Clearbit
Naam: clearbit
Functie: Hiermee kunnen wij alleen bedrijven achter ip adressen identifiseren. 
Bewaartermijn: 10 jaar

Cookie: Leadboxer
Naam: uuid
Functie: Hiermee kunnen wij alleen bedrijven achter ip adressen identifiseren. 
Bewaartermijn: 1 maand

Cookie: Doubleclick en googleadservices.com
Naam: DSID en AID
Functie: Deze cookies worden gebruikt om je advertenties van het Google advertentienetwerk te laten zien.
Bewaartermijn: 3 maand

Cookie: Facebook en www.facebook.com
Naam: fr en /tr
Functie: Deze cookies worden gebruikt om je advertenties van het facebook advertentienetwerk te laten zien.
Bewaartermijn: 3 maanden na laatste bezoek

Cookie: Google.com, www.google.com, Google.nl en www.google.nl
Naam: AID, _GA, SSID en UULE
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. 
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Intercom.io en api-iam.intercom.io
Naam:  intercom-…-…….. en _mkra_ctxt
Functie: Deze cookies zorgen ervoor dat de chatfunctie werkt. O.a. zorgt het er voor dat gesprekken bij de juiste websitebezoeker en klant blijven en dat eerdere geprekken door de juiste persoon in te zien zijn. Deze gesprekken worden bewaard om een juiste dienstverlening te kunnen bieden. 
Bewaartermijn: 20 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sitesmid.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sitesmid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sitesmid.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sitesmid.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sitesmid.nl.

Share This

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten